DATUM
VRIJEME
DVORANA
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Četvrtak, 29.6.2017.

20:00

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

20:00

Petak, 30.6.2017.

20:00

Petak, 30. lipnja 2017.

20:00

Subota, 1.7.2017.

20:00

Subota, 01. srpnja 2017.

20:00

Subota, 8.7.2017.

21:30

Subota, 08. srpnja 2017.

21:30

Ponedjeljak, 10.7.2017.

20:00

Scena Atrij

Ponedjeljak, 10. srpnja 2017.

20:00

Scena Atrij Kupi kartu

Utorak, 11.7.2017.

20:00

Scena Atrij

Utorak, 11. srpnja 2017.

20:00

Scena Atrij Kupi kartu

Subota, 15.7.2017.

21:30

Subota, 15. srpnja 2017.

21:30