Redatelj: Zlatko Sviben
Autori dramatizacije: Petra Mrduljaš i Zlatko Sviben

"Kiklop" Ranka Marinkovića neosporno se ubraja među klasična djela hrvatske književnosti 20. stoljeća, a neki ga smatraju i prvim postmodernim hrvatskim romanom. Na jednoj razini, "Kiklop" je omaž boemskom ozračju međuratnoga Zagreba u kojem je Tin Ujević pisao i obilazio kavane, što su bile poprišta intelektualnih nadmetanja jednog od posljednjih naraštaja umjetnika-erudita. U tom miljeu kreće se sada već gotovo arhetipski lik Melkiora Tresića, mladoga intelektualca u potrazi za identitetom... Melkior živi u gradu na rubu rata, koji se u njegovu umu personificira u liku strašnoga Kiklopa, ljudoždera, jer on, kao rat, pretvara ljude u meso, u hranu. Na drugoj razini, roman je i ljubavna priča kojoj je u žarištu Žena-Nepoznanica, kojoj Melkior nadijeva ime Vivijana... Ovaj roman složene strukture može se čitati realistično, kafkijanski, pa čak i pirandellovski, a da se njegova slojevitost pritom ne iscrpi te je stoga poseban izazov nova scenska adaptacija – nakon više od četiri desetljeća – čiji su autori dramaturginja Petra Mrduljaš i redatelj Zlatko Sviben, a koja će biti vjerna Marinkovićevoj mediteranskoj teatralizaciji žanrova te njegovu romaneskno-esejnome feljtonizmu približiti nerealističnu dramskost i glumstvenost.