adresa:
GDK "Gavella"
Frankopanska 8-10
10000 Zagreb
gavella@gavella.hr
OIB: 23901219315

centrala:
tel: +385 (0)1 4849 222
blagajna:
tel: +385 (0)1 4864 616

Dražen Ferenčina, ravnatelj
tel: +385 (0)1 4864 614
drazen.ferencina@gavella.hr

Sonja Kovačić, izvršna producentica
tel: +385 (0)1 4864 613
mob: +385 (0)98 291 246
sonja.kovacic@gavella.hr

Tomica Hrupelj, voditelj marketinga i prodaje
tel: +385 (0)1 4864 600
mob: +385 (0)91 323 6262
tomica.hrupelj@gavella.hr

Martina Matota, ured marketinga i prodaje, odnosi s javnošću
tel: +385 (0)1 4864 604
mob: +385 (0)98 291 779
martina.matota@gavella.hr

Biljana Petković, ured marketinga i prodaje
tel: +385 (0)1 4864 602
mob: +385 (0)98 291 776
biljana.petkovic@gavella.hr

Daša Baošić-Paulić, ured marketinga i prodaje, prodaja
tel: +385 (0)1 4864 601
mob: +385 (0)98 291 778
dasa.baosic@gavella.hr
propaganda@gavella.hr

Damir Lapuh, ured marketinga i prodaje
tel: +385 (0)1 4864 603
mob: +385 (0)98 485 747
damir.lapuh@gavella.hr

Dubravko Mihanović, dramaturg
tel: +385 (0)1 4864 618
mob: +385 (0)98 291 255
dubravko.mihanovic@gavella.hr

Goran Jerosimović, voditelj tehničke službe
tel: +385 (0)1 4864 620
mob: +385 (0)99 544 5834
goran.jerosimovic@gavella.hr

Petar Ćurić, zamjenik voditelja tehničke službe
tel: +385 (0)1 4864 620
mob: +385 (0)91 6102 039
petar.curic@gavella.hr

Nevenka Šarušić, voditeljica računovodstva
tel: +385 (0)1 4864 609

Višnja Kos, voditeljica nabave
tel: +385 (0)1 4864 605
mob: +385 (0)98 291 771
visnja.kos@gavella.hr
nabava@gavella.hr