Od 1. listopada Ozren Grabarić postao je članom ansambla GDK "Gavella". Osnovnu je školu završio u Barceloni, a na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao je u klasi Neve Rošić. Do sada je ostvario niz uloga u Kazalištu Mala scena, na Dubrovačkim ljenim igrama, u Zagrebačkom kazalištu mladih, u kazalištu "Kufer", u kazalištu Ulysses, u Istarskom narodnom kazalištu, Hrvatskom narodnom kazalištu...